DOC130317-001-1.jpg

DOC130317-001-2.jpg

 

Lähteenä olen käyttänyt teosta Erityisherkkä ihminen kirjoittanut Elaine N. Aron.